Cyber / Alle Risico's Elektronica

Bedrijfsmaterieel
Vrije beroepers in de bouw

IT materiaal is onontbeerlijk geworden in onze huidige maatschappij, wordt steeds belangrijker in ieder beroep en evolueert razendsnel. Onze package Cyberrisk Ides Ramboer voor ontwerpers in de bouw verzekert :

1) uw informaticamateriaal (hard- en software) voor professioneel gebruik zonder tijdrovende inventaris. Deze polis verzekert zowel het vast als het draagbaar materiaal

→ betreft een all-risk dekking (brand, diefstal, ontploffing, blikseminslag, elektriciteit, wind, storm, vorst, overstroming, waterschade, onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid (oa. manipulatiefout), kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde, ...) : alles is gedekt uitgezonderd hetgeen expliciet in de polisvoorwaarden is uitgesloten, m.a.w. geen beperkende opsomming van waarborgen.

blanket cover = het opgeven van een totaal verzekerd kapitaal per verzekerde categorie zonder de specifieke opgave van de kenmerken en de waarde van de apparatuur afzonderlijk te moeten vermelden → geen tijdsrovende inventarissen bij te houden!

uitgebreide territorialiteit

wedersamenstellingskosten en extra kosten (vergoeding van de kosten om de gevolgen van de schade op de activiteit en productiviteit te beperken)

 

2) Cyber Protection

→ dekt de herstelkosten van de aantasting van gegevens en programma's, de schending van de bescherming van de persoonsgegevens en kennisgeving, en de kosten voor opheffing van de gevolgen van de poging tot cyberafpersing

E-reputation dekt de bescherming van de reputatie op sociale netwerken

BA Cyber dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden

 


Troeven van Ides Ramboer

  • All risk
  • Blanket cover
  • Mogelijkheid om apart te onderschrijven
  • Full package daarentegen = bijkomende korting
  • Forfaitaire premie

Lees meer over onze diensten